Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze wet wordt de privacy van klanten en gebruikers nog beter beschermd. Dat betekent wel dat ondernemers meer verplichtingen hebben gekregen.

Als bedrijf gebruik je iedere dag privacygevoelige informatie over klanten. Je hebt een verantwoordingsplicht en een geldige reden nodig voor het verwerken van deze gegevens. Heeft jouw onderneming de juiste maatregelen getroffen om te voldoen aan de privacywetgeving? Laat je informeren en neem contact op.

Delen mag!