Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze wet wordt de privacy van klanten en gebruikers nog beter beschermd. Dat betekent wel dat ondernemers meer verplichtingen hebben gekregen.

Als bedrijf gebruik je iedere dag privacygevoelige informatie over klanten. Je hebt een verantwoordingsplicht en een geldige reden nodig voor het verwerken van deze gegevens. Heeft jouw onderneming de juiste maatregelen getroffen om te voldoen aan de privacywetgeving? Laat je informeren en neem contact op.

Als startend ZZP-er kom je er op enig moment achter dat je de juiste flow hebt gevonden en de opdrachten binnenkomen. Erg positief voor mij, maar tevens ook een belangrijk moment om te checken of je alle zaken op orde hebt. Maar goed dat ik van de deskundigheid van een collega ZZP-er gebruik kon maken in de persoon van Danielle Strijbosch. Zij heeft in een korte tijd op no-nonsense wijze gezorgd dat mijn leveringsvoorwaarden en Privacyverklaring perfect op orde waren, specifiek aangepast aan mijn eigen wensen en visie van mijn bedrijf op coaching en training. Compliment Danielle!!

Fons Houben, FonsVerbindt

Delen mag!