In het arbeidsrecht worden de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer geregeld. Denk daarbij aan de regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en ontslag. Ik leg je graag uit wat je rechten en plichten zijn.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer. Je hebt twee soorten arbeidsovereenkomsten, namelijk voor bepaalde tijd (tijdelijk) en voor onbepaalde tijd (vast). Er staan meestal afspraken in over de duur en het aantal uren, de proeftijd, de arbeidsvoorwaarden en het concurrentiebeding. Maar wat nu als je daarover een geschil krijgt? Laat je informeren wat jouw rechten en plichten zijn als werknemer.

Beëindigingen arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht kent verschillende soorten ontslag en diverse redenen waarom er een einde komt aan een dienstverband. Denk bijvoorbeeld aan verwijtbaar werkloos worden of ontslag op staande voet.

Tijdelijke contracten en opzegtermijn

Hoeveel tijdelijke contracten mag een werkgever geven voordat dit van rechtswege wordt omgezet in een vast contract? Dit is geregeld in de zogeheten ketenregeling. Vragen hierover? Neem contact op.

Uitkering bij ontslag

Als je ontslagen bent of een ontslag dient zich aan, dan is het verstandig eerst bij het UWV te informeren. In veel gevallen heb je namelijk niet meteen aansluitend een andere baan en wil je graag aanspraak maken op een WW-uitkering. Als werkloze werknemer in Nederland heb je daar in veel gevallen recht op, maar hiervoor gelden wel strikte regels. Het UWV beslist uiteindelijk of jij voldoet aan de voorwaarden om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Let op dat je je rechten op een WW-uitkering niet verspeelt en laat je goed informeren.

Delen mag!