Als je gaat scheiden eindigen de rechten en plichten die je had tijdens het huwelijk. Een uitzondering daarop is de alimentatie. Dit is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. De partner met de meeste inkomsten verstrekt dit aan de minder draagkrachtige partner en/of aan de kinderen uit de relatie.

Ik bezit uitgebreide kennis en expertise op het gebied van alimentatie en geef graag op een begrijpelijke manier inzicht in dit juridische vraagstuk.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is de financiële onderhoudsverplichting aan je ex-partner. Dit geldt voor partners die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Of er behoefte is aan partneralimentatie en hoe hoog die moet zijn, dan wel hoeveel draagkracht er is voor partneralimentatie is afhankelijk van jullie situatie. Het vaststellen hiervan is maatwerk.

Kinderalimentatie

Ouders zijn volgens de wet verplicht om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geldt zowel tijdens huwelijk als daarna. Het vaststellen van kinderalimentatie is maatwerk en afhankelijk van jullie situatie. Enerzijds wordt er gekeken naar wat een kind nodig heeft (de behoefte) en anderzijds naar wat er door de ouders betaald kan worden (de draagkracht). Ik kan je hier mee helpen.

Alimentatie wijzigen

De door jullie overeengekomen of door de rechter bepaalde alimentatie kan alleen gewijzigd worden als er sprake is van andere omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld het geval als één van jullie zijn of haar baan kwijtraakt, als de omgangsregeling verandert, als het bedrijf minder goed loopt of als er een kindje bijkomt. De bijdrage kan dan in onderling overleg of door tussenkomst van de rechter gewijzigd worden.

Delen mag!